De 4 kerntaken van Iseran Consultancy

Bedrijfsstrategieën

Het maken van een ondernemingsplan is de basis voor de uiteindelijk te bepalen bedrijfsstrategie van een onderneming. Het directieteam of het managementteam gaat samen met een externe specialist aan de gang om samen kritisch naar de eigen onderneming te kijken waarbij alle onderdelen (o.a. commercie, productie, financieel en personeel) aan de orde komen. Tevens stellen wij “team doelen” waardoor de motivatie van het team wordt vergroot. Door deze aanpak worden afwijkingen sneller herkend en kan er op tijd worden bijgestuurd. De communicatie wordt hierdoor verbeterd.

Bedrijfsovernames

Uit ondernemingsplannen blijkt vaak de wens om sneller te groeien of de productiecapaciteit beter te benutten. In dat licht kan er worden besloten om alleen met de kernactiviteiten door te gaan of om juist uit te breiden. De voorbereiding van een mogelijke aan- of verkoop kan veel tijd kosten en is een discrete aangelegenheid. Hierbij kan gekeken worden naar vragen als: Wat is de waarde van de transactie en welke synergie kan er worden bereikt? Hoe sluit de cultuur van mijn bedrijf aan bij die van het overgenomen bedrijf?

Financieringsplannen

Bij het uitvoeren van uw plannen is er niet altijd eigen vermogen beschikbaar, maar moet er een beroep worden gedaan op vreemd vermogen. De leveranciers van dit vermogen willen graag een betrouwbaar en gedegen inzicht in uw onderneming. Periodieke rapportage alleen, is niet toereikend. Een plan waarin wordt aangegeven hoe de benodigde financiering in de komende jaren wordt terugverdiend, zal noodzakelijk zijn. Het opstellen van een plan en het aan tafel zitten bij de financier zal in de praktijk een gunstige uitwerking hebben en vaak tot een offerte leiden. Het beoordelen van de voorwaarden is eveneens van eminent belang.

Interim Management

Indien er plotseling gaten in het management vallen kan Iseran Consultancy tijdelijke ondersteuning bieden.